ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μήκος ιδιαίτερον

η απόσταση την οποία κάθε τόπος έχει από τον πρώτο μεσημβρινό.

42