ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αναλογία

η ομοιότητα ή ισότητα δύο λόγων.

124