ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αναλογία συνεχής

η αναλογία κατά την οποία ο επόμενος (παρο­νομαστής) του ενός λόγου ισούται με τον ηγούμενο (αριθμητή) του άλου λόγου.

124