ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μερική ή ιδία κίνησις σελήνης

γίνεται εκ δυσμών προς ανατολάς επί ενός κύκλου με κλίση 5 μοίρες προς την εκλειπτική. Η σελήνη κάνει έναν πλήρη κύκλο σε διάστημα 27 ημερών και 1/3, που ονομάζεται περιοδική κυ­κλοφορία της σελήνης ή περιοδικός μήνας.

167