ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μείζονες κύκλοι σφαίρας

οι κύκλοι που έχουν ένα και το αυτό κέντρο με το κέντρο της σφαίρας και τη διαιρούν σε δύο ίσα μέρη. Είναι ο Ισημερινός, ο Ζωδιακός, ο Ορίζων, ο Μεσημβρινός και οι δύο Κόλουροι.

16