ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ανάζεσις

η κατάσταση βρασμού στην οποία περιέρχεται ένα σώμα, δεκτικό αυτής της ιδιότητας, αν μεταβληθεί σε ρευστό δια του θερμαντι­κού. Πολοί φυσικοί αποδίδουν την αιτία της αναζέσεως στον αέρα που εξέρχεται από τα μέρη του ύδατος. Η αληθής όμως αιτία είναι ότι μέρος του υγρού ματαβάλ-λεται σε εκτεταμένο ατμό με την ενέργεια του πυρός.

76-78