ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αναδοχή

η διαδικασία αποδοχής μιας συναλαγματικής από τρίτο, διαφορετικού του αρχικού οφειλέτη. Η αναδοχή έχει ημερομηνία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την ποσότητα της συναλαγματικής. Επίσης δεν μπορεί να αναιρέσει την αναδοχή του, αν ο αρχικός οφειλέτης έχει πτω­χεύσει. (σημ.: αναδοχή χρέους.)

44-46