ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αμστελόδαμον

μητρόπολις και καθέδρα του βασιλείου της Ολαν-δίας, κτισμένη πάνω σε ελώδες έδαφος. Πολοί πλευστοί οχετοί την διαπερώσιν και την διαιρούν σε πολά νησία, τα οποία συνάπτονται με γέφυρες. Δεν έχει πόσιμο νερό. Το Βουλευτήριο που υποβαστάζεται από 13 659 στήλες χρησιμοποιείται ως κατοικία του βασιλέως. Έχει Ακαδημία και σχολείο τεχνών και επιστημών. σχο­λείο ναυτικής και πολές αξιόλογες συλογές τεχνών και επιστημονικών πραγμά­των. Ως προς το εμπόριο είναι η αξιολογότερη όλη της Ευρώπης. Οι κάτοικοί της ανέρχονται στους 220 000. (σημ.: Άμστερνταμ)

173