ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αμερική Βόρειος

εκτείνεται από την Παγωμένη Θάλασσα (Αρκτι­κός Ωκεανός) ως τον Ισθμό του Παναμά. Διέρχεται δια αυτής σειρά ορέων που φτάνουν μέχρι τη Ν. Αμερική. Περιλαμβάνει τις χώρες: Γροιλανδία, Αγλική Βό­ρειο Αμερική, Βόρειες Αμερικάνικες Πολιτείες, Βόρειο Ισπανική Αμερική, Βόρειες Αμερικανικές Χώρες Εντοπίων.

209-211