ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ημίτονον

η ημίσεια υποτεινούσης (το ήμισυ της χορδής) δι­πλασίου τόξου. Διακρίνεται σε ορθόν και πλάγιον. Το ορθό ημίτονο άλοτε λέγεται ολικόν και άλοτε του τόξου και του παραπληρώματος.

394