ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ημέραι φυσικαί

τα χρονικά διαστήματα που δαπανά ο ήλιος στις μεσημβρινές επανόδους ή αποκαταστάσεις του.

88