ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άκτια (actien)

αποδεικτικά γράμματα τα οποία εκδί­δονται για τα μερίδια στα οποία μοιράζεται το κεφάλαιο μιας εταιρείας. [Ο όρος actienείναι απόδοση στα εληνικά του γερμανικού όρου Aktienπου σημαίνει με­τοχές.] Τα αποδεικτικά αυτά γράμματα πωλούνται και με αυτά μεταβιβάζεται η συμμετοχή στην εταιρεία στον αγοραστή. Αν οι περιστάσεις δείχνουν ότι η συντροφία πρόκειται να έχει κέρδη, τα αποδεικτικά γράμματα πωλούνται με κέρδος. Αν το εμπόριο δίδει κακές ελπίδες, τα γράμματα πωλούνται με ζημία. Και με τον τρόπο αυτόν γεννιέται το εμπόριο των αποδεικτικών γραμμάτων. [Ο όρος εμπόριο αποδεικτικών γραμμάτων αποδίδει τον γερμανικό Actienhandel[Aktienhandel] που σημαίνει εμπόριο μετοχών.] (σημ.: μετοχές.)

71