ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ακέραιος αριθμός

εκείνος ο οποίος συντίθεται από μονάδες, που παριστάνουν κάτι ακέραιον. Π.χ. Επτά γρόσια συνίστανται από επτά μονάδες , από τις οποίες εκάστη διηρημένως λαμβανόμενη δηλώνει ακέραιον γρόσι.

3