ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ακακία η Νειλώα

το φυτό το οποίο αποδίδει σε μας το πε­ρίφημο αραβικό κόμμι. Φυτρώνει άγρια στους τραχείς τόπους της Αραβίας, της Αιγύπτου και όλης της Αφρικής. Υψώνεται αρκετά, έχει φύλα τρυφερά διπλά πτε-ροειδή, όπως η κοινή ακακία, άνθη σφαιροειδή και πυρώδη, μακρύ και κυρτό λοβό, ο οποίος περιέχει ωοειδείς σπόρους. Το αραβικό κόμι δακρύζει αυτομάτως από τη φλούδα του δένδρου και κολά σ’ αυτή σε βόλους ισομεγέθεις με καρύδι. Αυτό φαί­νεται λευκό, κίτρινο, πυρώδες. Διαλύεται παντελώς στο νερό. Στην Ευρώπη φέρε­ται από την Τουρκία. Το χρησιμοποιούν στα ιατρικά, τα χρώματα, τα τεχνουργεία των μεταξωτών και για το λόγο αυτό αποτελεί αξιόλογο είδος του εμπορίου.

1-2