ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αίτημα

γνώση αναπόδεικτος, που λαμβάνεται ως αληθής στην κατασκευή και αρχή κάποιου συλογισμού.

9