ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αίσθησις

κατά τους Στωικούς είναι η αντίληψη του αισθητηρίου, κατά τους Επικούριους είναι η δύναμη και το επαίσθημα — το ενέργημά της. Κατά τον Πλάτωνα είναι επικοινωνία της ψυχής και του σώματος προς τα εκτός. Κατά τους Πυθαγόρειους είναι γνώση αψευδής δια σώματος. Κατά τον Αλκίνοο είναι πάθος ψυχής το οποίο δια του σώματος απαγέλει τη δύναμη που έχει ασκηθεί, κατά τον Σιμπλίκιο είναι δύναμη ενεργητική της ψυχής, κατά τον Γρηγόριο το Θεολόγο είναι εισδοχή των έξω ευρισκομένων, κατά το Δαμασκηνό είναι δύναμη της ψυχής αντιληπτική ή διαγνωστική των υλών. Αισθητήρια είναι τα όργανα, δη­λαδή τα μέλη διά των οποίων αισθανόμαστε. Αισθητά είναι όσα υποπίπτουν στην αίσθηση. Αισθητικό είναι το ζώο το οποίο έχει αίσθηση. Οι εξωτερικές αισθήσεις είναι πέντε. όρασις, ακοή, όσφρησις, γεύσις, αφή.

155-157