ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αίμα ανθρώπινον

το λεπτότατο μέρος των χυμών μας αποτε­λείται από δύο διαφορετικές ύλες: το είαρ, δηλαδή το κυρίως κοκκίνο αίμα και τον ορρό ή ιχώρον, τα οποία, όταν το αίμα εκχυθεί από τις φλέβες, αμέσως διαχωρίζο­νται εύκολα. Το είαρ αποτελείται από μικροτάτα σφαιριδία, όπως δαιπιστώνεται, αν παρατηρήσουμε ένα θρόμβο αίματος αυξημένο δια του μικροσκοπίου. Κόπτεται ευκολότατα και διαιρείται από αυτό ο ορρός συνεσταλμένος σε κίτρινους κλάδους. Αν ο ορός παρατηρηθεί αυξημένος στο μικροσκόπιο, είναι ρευστός, υποκίτρινος με υποκόκκινο χρώμα και περιέχει άλατα και μάλιστα μόρια αμμωνιακού και κοινού άλατος, τα οποία ευθύς αποκρυσταλώνονται, αν ένας θρόμβος ορρού αφεθεί στον υάλινο δίσκο του μικροσκοπίου.

1-2