ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αιθήρ

καθαρότατη και λεπτότατη ύλη που μπορούμε να την ονομάσουμε και ουράνιο αέρα, λεπτή, διαπερνά τα γυαλία και γεμίζει τον ου­ρανό. Ανακατωμένη παντού με τον αέρα μας είναι ενωμένη με την ηλεκτρική ύλη. Νερό και αιθέρας, ενωμένα μαζί μας κάνουν τον αέρα.Στον αιθέρα δεν μπορούμε να ζήσουμε, γιατί είναι πολύ λεπτός για μας, όπως το νερό είναι πολύ χονδρό. Ο αιθέρας λεπταίνοντας το νερό, όπως το νερό το μέλι, δημιουργεί τον αέρα. Αξιοπαρατήρητη δύναμη του άερα η ελαστική δύναμη, από την οποία εξαρτώνται πολά φαινόμενα στον κόσμο.

48