ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αζιμούθ άστρου

το τόξο του ορίζοντος που σχηματίζεται μεταξύ δύο σημείων: α) όπου ο μεσηβρινός τέμνει τον ορίζοντα και β) όπου ο κατά κορυφήν (κατακόρυφος) κύκλος του αστέρα τέμνει τον ορίζοντα. (σημ.: αζιμού-θιο.)

139