ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αερώδη μετέωρα

ως τέτοια θεωρούνται ο άνεμος και τα είδη του. Ο άνεμος δεν είναι παντελώς μετέωρο, όπως και δεν υπάρχει πάλι κανένα μετέωρο καθαρό, χωρίς να περιλαμβάνει στη σύνθεσή του άνεμο.

319