ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αρχιπέλαγος (της Ελάδος)

το Αιγαίον Πέλαγος. Ανήκει στις επαρχίες της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Οι κάτοικοί του, εκ γενετής θαλασσοπόροι, υπόκεινται στον Καπετάν Πασά.

338