ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αρχή

με τον όρο αυτό οι φιλόσοφοι αποκαλούν την περιέχουσα τον αποχρώντα λόγον ετέρου τινός. Επειδή ο αποχρών λόγος είναι άλος μεν της υπάρξεως, άλος της ουσίας ή της τάξεως ή της επιστήμης, έτσι και η αρχή χαρα­κτηρίζεται ως αρχή της υπάρξεως, της ουσίας, της τάξεως, της επιστήμης. Το θείον είναι πρωτίστη και παντελευθέρα αρχή της υπάρξεως του κόσμου. Τα άτομα και οι κινητικές δυνάμεις αποτελούν την εσωτερική αρχή του σωματικού κόσμου. Αρχή τάξεως ονομάζεται εκείνη από την οποία η τάξη εξαρτάται. Και των επιστημών αρχές είναι τα αξιώματα.

15