ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ψευδάργυρος

 μέταλο άσπρο, που το χρώμα του κλίνει προς το κυανό, συντρίβεται και τήκεται. Είναι περισσότερο καύσιμο από τα άλα μέταλα.Το βάρος του υπερβαίνει αυτό του ύδατος κατά 7. Βρίσκεται σε διάφορα σχήματα, σπάνια είναι καθαρό, πολές φορές βρίσκεται ενωμένο με θείο. Επηρεά­ζεται από το πυρ, τον αέρα και το ύδωρ, ενώ διαλύεται από τα περισσότερα οξέα. Χρησιμοποιείται για το γάνωμα χάλκινων οικιακών αγείων αλά επειδή διαλύεται από τα οξέα είναι επικίνδυνος για την υγεία. Ωστόσο μερικοί γιατροί το χρησιμο­ποιούν για τη θεραπεία των σπασμών.

244-246