ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρεώστης

αυτός που έχει παθητικά χρέη.

151