ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αέρες εύπνευστοι

οι καλοί για την αναπνοή των ανθρώπων και των ζώων αέρες που αποτελούν τροφή του πυρός και διατηρούν τη φλόγα.

98