ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φύσις σώματος

δεν έχει προσδιοριστεί και παραμένει ακό­μη ζητούμενο για τους φυσιολόγους. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η έκταση δεν μπορεί να ταυτιστεί με την φύση του σώματος, όπως θα ήθελαν οι Καρτεσιανοί. Άλωστε υπάρχει το κενό, εκτεταμένο διάστημα παντελώς διάφορο του σώματος. Από τη στερεά έκταση δεν μπορούν να προέλθουν τα κατηγορούμε­να του σώματος. Άλοι ορίζουν τη φύση του σώματος ως αρχή των ενεργειών και παθών του σώματος. Άγνωστη και άδηλη επομένως η φύση των σωμάτων.

17-19