ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσιολογία

κλάδος της φιλοσοφίας. Μέρη της είναι α) η σωματολογία δηλαδή η μελέτη της κοινής φύσης, των ιδιοτήτων και ποιοτήτων της ύλης, β) η κοσμολογία ή ουρανολογία δηλαδή η μελέτη της φύσης και θέσης των μερών του παντός και του ηλιακού μας συστήματος, γ) η αερολογία δηλαδή η μελέτη της φύσης της ατμόσφαιρας και των φαινομένων που αναφέρονται στον αέρα και δ) η γεωλογία.

9