ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσικώς αδύνατον

το πράγμα το οποίον εναντιώνεται στις δυνάμεις της φύσης και γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνει με τρόπο φυσικό. Π.χ ένας άνθρωπος, με ζωντανό σώμα δεν μπορεί να φαίνεται και αλού ως φάντασμα. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κληθεί και να ζητηθεί όπου τον θέλουμε. Αδυνατεί η πρόσκληση νεκρών από τους τάφους. Η άποψη αυτή δίνεται ως χρήση κατά της δεισιδαιμονίας.

13-55