ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φιλοσοφία

κατά την εληνική ετυμολογία της λέξης ο όρος δη­λώνει τη φιλία, τον έρωτα της Σοφίας. Ο Κικέρων ορίζει τη Σοφία ως επιστήμη των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων και των αιτιών από τα οποία αυτά προέρ­χονται. Με το όνομα σοφία ονομάστηκε η φιλοσοφία πρώτα από τον Πυθαγόρα, γιατί στο παρελθόν όσοι καταγίνονταν με τη θεωρία αυτή ονομάζονταν σοφοί. Τη φιλοσοφία συνήθιζαν να διαιρούν σε τέσσερα μέρη: Λογική, Μεταφυσική, Ηθική —η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική, το Φυσικό και Πολιτικόν δικαίωμα— και Φυσική. Από τα μέρη αυτά τα τρία πρώτα ανήκουν κυρίως στη διάνοια, ενώ το τέταρτο, η Φυσική μαζί με τα Μαθηματικά περιλαμβάνουν όλες τις επιστήμες, που στρέφονται προς τη γνώση των σωμάτων. Η φυσική περιέργεια και ο έρως του ευ παρακίνησαν τους ανθρώπους από τους πρώτους καιρούς στο να πασχίζουν με κάθε τρόπον να αυξάνουν τις μαθήσεις, πράγμα που σημαίνει να φιλοσοφούν.

27-28