ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φαντασματογραφία

η πραγματεία, ως μέρος της αερολο-γίας, περί των ουρανίων φαινομένων ή φαινομένων που υφίστανται μόνο στην όρα­ση, όχι πραγματικώς, όπως η ίρις, τα παρήλια και παρασέληνα φαινόμενα.

333