ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φαινόμενον

 

οι αισθητές μεταβολές που συμβαίνουν στον κόσμο και που οφείλονται στις ιδιότητες των σωμάτων.

2