ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φαινόμενα

τα γνωστά σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή: ο ουρανός, τα άστρα, η ημέρα, η νύχτα, οι τέσσερις καιροί (εποχές), οι εκλείψεις των φωστή­ρων (φωτεινών σωμάτων), το μέγεθος των ημερών και νυχτών κ.α.

2