ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αέρες δύσπνευστοι

οι κακοί για την αναπνοή αέρες που θανατώνουν τους ανθρώπους και σβήνουν τη φλόγα. Αυτοί επίσης ανομάζονται μεμφιτικοί. Από αυτούς άλοι ενώνονται με ύδωρ και άλοι ανθίστανται στην ένω­ση αυτή. Ανάμεσα στους δύσπνευστους αέρες υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ανα­φλέγονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, όπου τον αγίζουν.

98