ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ύλη

κατά Λώκιο είναι άπασα η στερεά έκτασις. Σώμα είναι μέρος της ύλης διαιρετό. Κατά τους αρχαίους η ύλη χρησιμοποιείτο για να δηλώσει τα στοιχεία των σωμάτων.

18