ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υδρογραφία

τμήμα της γεωγραφίας που αφορά την περιγραφή των υδάτων. Με αυτή γνωρίζουμε το βάθος, τις κινήσεις, τις αμπώτεις και όσα σχετίζο­νται με τη διάγνωση του ωκεανού και της θάλασσας.

1