ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τράγος (καλία)

φυτό σχεδόν άφυλο, ύψους περίπου 1 ποδι­ού, που φυτρώνει παμπληθώς σε όλους σχεδόν τους παραθαλάσσιους τόπους της Ευρώπης και πλησίον των αλυκών πηγών. Είναι πολύ σημαντικό για το εμπόριο, επειδή από αυτό κατασκευάζεται το άλκαλι —είδος άλατος— και η λεπτή σόδα ή ποτάσσα (το τσουράκι), την οποία μεταχειρίζονται στα υαλουργεία, στα σαπου-νουργεία και στα λευκαντήρια. Αντί φύλων έχει ελαιώδεις, γονατώδεις και πρά­σινους βλαστούς με κίτρινη εντεριώνη (ψίχα). Στις άκρες των βλαστών υπάρχουν κίτρινα και ασπιδοειδή λέπια και αυτά είναι τα άνθη του, στα οποία τον Αύγουστο εμπεριέχεται ο κωνοειδής του σπόρος. Στην Ισπανία και Σικελία το φυτό αυτό καλ­λιεργείται με επιμέλεια για την παρασκευή της σόδας και σπέρνεται κατ’ έτος όπως τα γεννήματα. Θεωρείται ιατρικό και εμπορικό φυτό.

1-2