ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τεχνοπαίγνια

παίγνια στηριζόμενα στη διδασκαλία περί του κέντρου της βαρύτητος. Τέτοια είναι: α) τα μικρά ανορθούμενα ανθρωπάρια, β) κύλινδρος ο επί τα άνω κυλιόμενος, γ) ο μικρός πριονιστής, δ) ο μικρός σχοινοβάτης, ε) κρεμασμένη φιάλη ύδατος σε ράβδο ελευθέρως κειμένη επί της άκρας της τραπέζης, στ) ο κατακυλιστής.

93-98