ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τεχνίται

όσοι ασχολούνται με τις ωραίες και ελεύθερες τέχνες, όπως οι ζωγράφοι, οι λιθοξόοι, οι ωρολογοποιοί, κ.α.

6