ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σκέπασμα

μεγάλη κατάχρηση ή μάλον απάτη η οποία προηγείται της ανακάλυψης της χρεωκοπίας. Αν ο πραγματευτής γνωρίζει ότι με­τά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 14 ημερών ή ενός μηνός θα κηρυχθεί αδύνατος, χρησιμοποιεί τον υπόλοιπο ενδιάμεσο χρόνο για να μεταβιβάσει την περιουσία που είναι ακόμη υπό την εξουσία του σε φίλους και συγενείς, παραχωρώ­ντας σε αυτούς χρήματα, ακίνητα και εμπορεύματα. Η μεταβίβαση αυτή γίνεται με τη συμφωνία ότι τα παραπάνω θα του επιστραφούν, αφού βάλει σε τάξη τη χρεωκοπία και αρχίσει πάλι τις εμπορικές του ασχολίες.

192