ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σίλφιον

φυτρώνει στην Περσία άγριο και από αυτό λαμβάνε­ται η γνωστή κολώδης ρητίνη, ο λάσερος, που λόγω της δριμείας και ανυπόφορης δυσωδίας του ονομάζεται κοινώς κόπρος του διαβόλου. Η ρίζα του, που ονομάζεται μαγύδαρις περιέχει πυκνό και γαλακτώδη χυμό, τον λάσερον. Είναι μελανή και από αυτή αναπτύσσεται ανάμεσα από φύλα βλαστός τριποδιαίος και λευκανθής που ονομάζεται μάσπετον. Οι σπόροι του είναι πυρώδεις και πλατείς. Οι Πέρσες χρησιμοποιούν τον λάσερο ως άρτυμα των φαγητών, όπως και οι επίσημοι της Ευ­ρώπης. Κυρίως όμως αυτός είναι δραστικότατο ιατρικό και ως τέτοιο φέρεται συ­χνά στην Ευρώπη. Όταν οι ναύτες έχουν στο καράβι λάσερο, μη υποφέροντας την μεγάλη του δυσωδία, κρεμούν τα περιέχοντα αυτόν σακκιά στα κατάρτια.

1-2