ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σήμαντρα

τα σήματα που δίνονται από κάποιο πλοίο, με κανόνια, πυρά καπνού κ.λπ. προς άλα πλοία ή προς τη στεριά είτε για να δηλω­θεί η ύπαρξη κάποιας ανάγκης ή για να δοθεί κάποια είδηση. [Ο όρος είναι απόδο­ση του γερμανικού Signalπου σημαίνει σήμα.]

157