ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πολυπλασιασμός

ένα από τα τέσσερα μέρη της αριθμητικής και με αυτό πολαπλασιάζουμε ένα μέτρο με άλο μέτρο και έτσι το πλυθαίνουμε, ό, τι πράγμα και αν είναι. Τον πολαπλασιασμό ονομάζουν οι Ιταλοί μολτιπληκάρ. (σημ.: πολαπλασιασμός.)

18