ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πολυκέφαλος ο ανθρώπινος

ανήκει στους εντόσθιους σκώλη-κες. Ανάγεται στο γένος των Φυσάλων και ευρίσκεται, αν και πολύ σπανιότατα, εντός του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Οι φύσαλοι είναι υποκίτρινοι και αποτελούνται από λεία πυκνή και δερματώδη ύλη. Έχουν μέγεθος καρυδιού έως γρόνθου. Πάνω σε κάθε φύσαλο επικάθηνται 5, 10, 20, έως και 50 πολυκέφαλοι. Το απιδοειδές και λείο σώμα τους είναι φυτευμένο εντός του φυσάλου και φαίνεται μόνον ο αγκι-στρώδης στέφανος στην κορυφή αυτών.

1-2