ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλανήται υποκείμενοι - υπερκείμενοι

πλανήτες που απέχουν μικρότερη απόσταση από όσο η γη ως προς τον ήλιο. Αυτοί είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη. Οι υπόλοιποι πλανήτες καλούνται υπερκείμενοι. Αυτοί είναι οι Άρης, Δήμητρα, Παλάς, Ζευς, Κρόνος και Ουρανός. (σημ.: εσωτερικοί ή κατώτεροι — εξωτερικοί ή ανώτεροι πλανήτες.)

152