ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Πικεντίνη

περιοχή της ιταλικής χερσονήσου στα νότιο-ανατολικό τμήμα της. Σημαντική πόλη η Αγκώνα.

113