ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καλλιπόλεως
Καλλίπολη
Στις αρχές του 17ου αιώνα [Τ.Ε., Α’, 67]
Η σχολή κλείνει με την επανάσταση και παραμένει κλειστή σε όλη την διάρκεια της. 1830, ανασύσταση της σχολής. 1836,η σχολή κλείνει λόγω χολέρας. Η σχολή ακμάζει το διάστημα που διδάσκει ο Κουκούλας (1852-1856). Η σχολή παρακμάζει στο διάστημα που διδάσκει ο Μαρίνος. Η σχολή μεταρρυθμίζεται κατά την πρώτη θητεία του Δανιήλ Κωνσταντινίδη. Η σχολή γίνεται Αστική όταν διδάσκαλος είναι ο Δ. Κασιγόνης. Η σχολή λειτούργησε μέχρι τον Οκτώβριο του 1922.
Αλέξανδρος, 1840-1845. Α. Χουρμουζιάδης, 1856-1858.
Αντώνιος 1, 1779 Μανασσής, 1807 [Τ.Ε., Α΄, 68], [Αθαν. Παπαδ. Κεραμεύς, ΕΦΣΚ, ΙΖ΄, σ. 6] Αντώνιος Κάππας, 3/11/1830-3/11/1831, (1200 γρ), 1848-1850 Θεοδώρητος (ιερομόναχος) Γεράσιμος Ιθακήσιος, 1832-1833 και 1835-1836 Γ. Κωνσταντίνου, ( -1834) Μανουήλ Τήνιος, ( -1835) Απόστολος, μετά το 1850 για μικρό διάστημα Ευθυκράτης, 1850-1852 Κουκούλας, 1852-1856 Βασιλειάδης, 1858-1861 Δανιήλ Κωνσταντινίδης (μοναχός), ( -1874) Μαρίνος Βάγιας εξ Ιωαννίνων, 1875-1879 Αρσένιος εκ Μαδύτου Σπυρίδων Δημητριάδης Δανιήλ Κωνσταντινίδης (μοναχός), 1881-1884, για δεύτερη φορά. Νικόλαος Χατζόπουλος, 1885 Φώτιος Μεσθενεύς Απόστολος Οικονομίδης, (-1891) Δημήτριος Κασιγόνης, (-1895) Γ. Ανδρούτσος, 1895 Δημήτριος Καλλιπολίτης, (-1899) Κ.Α. Κωνσταντινίδης, δίδασκε μαζί με τον Καλλιπολίτη
Στο διάστημα 3/11/1830-3/11/1831 ο Αντώνιος Κάππας εκτός από τον ετήσιο μισθό έπαιρνε και 103 γρ. για ρούχα και ενοίκιο καθώς και μια ψάθα και άνθρακα και μια λάγηνο 177 γρ. Τα χρήματα για την πληρωμή του Κάππα προέρχονταν από συνδρομές των κατοίκων. [Τ.Ε., Α΄, 68 Το 1834 ο μητροπολίτης Καλλιπόλεως Ιωακείμ ανέθεσε στην σχολή τα περισσεύματα της Μονής Αγίου Χαραλάμπους [Τ.Ε., Α΄, 68]
Κατά την πρώτη θητεία του Δανιήλ Κωνσταντινίδη ως διδασκάλου μπήκε η διδασκαλία της Γαλλικής και της Τουρκικής γλώσσας [Τ.Ε., Α΄, 69]
Κατά την θητεία του Δημητρίου Κασιγόνη κτίσθηκε ο β΄ όροφος στη σχολή [Τ.Ε, Α’, 76]
(1) Ο Αντώνιος (1779), διατηρούσε αλληλογραφία με τον λόγιο Αντώνιο Παλλαδοκλή, τον πρόξενο της Ρωσίας στην Δαλματία [Τ.Ε., Α’, 67]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.