ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Διδυμοτείχου
Διδυμότειχο
Υπήρχε ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα. 1920, προάγεται σε γυμνάσιο, [Τ.Ε.,Α΄, 66], [Θρακικά, 1933, Δ΄, σ. 367].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.