ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αίνου1
Αίνος
1652
2
Λειτουργούσε στο διάστημα 1681-1689. Μετά δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, εάν η σχολή λειτουργούσε και ποιοί ήταν οι διδάσκαλοι. [Τ.Ε., Α΄, 63-64]. Τον Μάρτιο 1796, η σχολή προσαρτάται στην Μονή Σκαλωτής. [Τ.Ε., Α΄, 64], [Μυστακίδης, ΔΙΕΕ, Β΄,σ.22-25, 82-107], ["Θρακικά" Β΄, σ.304].
Βασίλειος Α. Μυστακίδης (=1933),1880-1882, μεσαιωνοδίφης,
Τον Μάιο του 1805 αγοράστηκε η βιβλιοθήκη του πατριάρχη Νεόφυτου Ζ΄.Σώζεται το εξωφλητικό της αγοραπωλησίας. [Τ.Ε, Α΄, 65]. Κληροδοτήματα. [Τ.Ε, Α΄, 65, σημ. 2].
Το 1652 η σχολή ήταν εγκατεστημένη στην μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. [Τ.Ε., Α΄, 63], ["Θρακικά", 1829, σ.49-50], ["Θρακικά", 1932, Γ΄, σ.45]. Την 1η Αυγούστου 1799 γίνεται έναρξη των εργασιών οικοδόμησης νέου κτιρίου. Οι εργασίες ολοκληρώνονται στα τέλη Σεπτεμβρίου. [Τ.Ε.,Α΄, 65, σημ. 2], ["Θρακικά", Β΄, σ.282]. Στις 18 Αυγούστου 1847 γίνεται επισκευή της σχολής. [Τ.Ε., Α΄, 65, σημ. 2]. Η σχολή ήταν διώροφη, είχε δύο αίθουσες πάνω, ενώ κάτω στεγαζόταν το νηπιαγωγείο. Το παρθεναγωγείο στεγαζόταν αλλού3 [Τ.Ε., Α΄, 65,σημ. 2].
(1) O Eυαγγελίδης αναφέρει ότι ονομαζόταν και "Αθηνά". Το όνομα αυτό η σχολή πρέπει να το απέκτησε μετά το 1847. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα γιατί το κείμενο του Ευαγγελίδη δεν είναι σαφές. [Τ.Ε., Α΄, 65, σημ. 2]. (2) Η σχολή ιδρύθηκε από κάποια Βυζαντινή οικογένεια που κατοικούσε στον Αίνο. [Τ.Ε., Α΄, 63]. (3) Δεν είναι σαφές στον Ευαγγελίδη εάν η σχολή οικοδομήθηκε ως διώροφη το 1799 ή απέκτησε την διώροφη μορφή της με τις επισκευές του 1847. Η αναφορά σε δημοτικό σχολείο καθιστά την δεύτερη περίπτωση πιο πιθανή. [Τ.Ε., Α΄, 65, σημ. 2].
(1) 1808-1821, την επιμέλεια της σχολής είχε ο μητροπολίτης Αίνου Ματθαίος. [Τ.Ε., Α΄, 64]. (2) 1823, την επιμέλεια της σχολής είχε ο μητροπολίτης Αίνου Γρηγόριος Τήνιος. [Τ.Ε, Α΄, 64]. (3) Πατριαρχικά σιγίλλια για την σχολή: [Τ.Ε., Α΄, 65, σημ. 2] α.1831, του πατριάρχη Κωνσταντίου για τα έσοδα της σχολής. β.1833, του πατριάρχη Κωνσταντίου προς τον μητροπολίτη Αίνου και τον ηγούμενο της Μονής Σκαλωτής. γ.1847, του πατριάρχη Άνθιμου, όταν η Μονή έγινε σταυροπηγιακή. (4) Η σχολή είχε βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο που ονομαζόταν "Ευαγγελισμός". [Τ.Ε., Α΄, 65, σημ. 2].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.