ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Γραμματοδιδασκαλείο
Ανδριανούπολη
1814, [Τ.Ε.,Α΄, 61,σημ.2], [Ευλόγιος Κουρίλας, «Θρακικά», 1935, τομ.στ΄, σ. 12, (εκ κωδ.Μ.Λαύρας, σ.175α)].
Γρηγόριος ο Σκιαθίτης, 1815, (220γρ.), [Τ.Ε.,Α΄,61, σημ.2], [Ευλόγιος Κουρίλας, «Θρακικά», 1935, τομ.στ΄, σ.12, εκ κωδ. Μ. Λαύρας,σ.179α)]
Στην πληρωμή των μισθών βοηθούσαν το Μετόχι Μ. Λαύρας στην Ανδριανούπολη καθώς και Λαυριώτες πατέρες [Τ.Ε.,Α΄, 61, σημ.2].
Στεγαζόταν στην εκκλησία Κολικαραία δίπλα στο Ορτά Καπή στο Λαυρεωτικό Μετόχι του Αγίου Στεφάνου [Τ.Ε.,Α΄, 61, σημ.2], [Γ.Λαμπουσιάδης, ΕΑ,1889, σ.214].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.