ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Ποσνάνης
Ποσνάνη (Βοεβαδάτον Πόζεν)
Κωνσταντίνος Χαρτουλάρης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.